logo Van Haarlem

Hypotheken

Een hypotheek staat niet op zichzelf. Persoonlijke omstandigheden vormen het uitgangspunt voor een goed hypotheekadvies. Wat voor de één een verstandige oplossing is, kan voor de ander een onjuiste keuze zijn. Daarom is het op dit gebied zo belangrijk om een deskundige in de arm te nemen. De verschillen tussen hypothecaire leningen bestaan voornamelijk uit de wijze van aflossen. De belangrijkste vormen zijn de annuïteiten- en de lineaire hypotheek en de hypothecaire lening met de levensverzekering (spaarhypotheek en leven). Al met al is er tegenwoordig keuze uit zo’n 500 hypotheekvormen. Naast de hieronder genoemde vormen, is er bijvoorbeeld ook nog een krediethypotheek, een beleggingshypotheek, de effecthypotheek of de cumulenthypotheek, de tweeverdienerhypotheek, de hypotheek voor mensen met een tijdelijk arbeidscontract, enzovoort. Dat maakt het er voor een (toekomstig) huiseigenaar niet eenvoudiger op. Ook de nieuwe belastingwetgeving heeft gevolgen voor de keuze van uw hypotheek. Neem voor deskundig advies contact met ons op. Wij begeleiden u in het volledige hypotheektraject.

Ga ik meer betalen als de hypotheekrenteaftrek wijzigt?
Er wordt veel gesproken over de hypotheekrenteaftrek. Dat zorgt voor veel onrust. Wat betekent het afschaffen of beperken van de rente-aftrek voor u? Lees meer »

Bij alle verandering die de overheid gaat door voeren m.b.t. de hypotheek rente aftrek, moeten we rekening houden dat de regeling (en) niet in 1 keer door gevoerd gaan worden. Dit zou een grote onrust in de huizen markt en de consument veroorzaken.  Een geleidelijke invoering ligt meer in de lijn der verwachting.

Componentenhypotheek

Bij de meeste banken en levensverzekeringsmaatschappijen is een combinatie te maken tussen verschillende hypotheekvormen. Naar eigen wensen en behoeften kan de hypotheekgever (de huiseigenaar dus en niet de bank zoals in in spraak wordt gebruikt !) de eigen hypotheek samenstellen.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is voor degene die maximaal fiscaal voordeel wenst. Flexibiliteit en kans op een hoog rendement. Voordelen zijn maximale fiscale aftrek gedurende de hele looptijd en er zijn flexibele mogelijkheden om een levensverzekering af te sluiten. Er is sprake van stabiele netto maandlasten. Deze hypotheek is voor de lagere inkomens minder interessant in verband met lagere fiscale aftrek op hun bruto jaarloon. Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat er geen 100% zekerheid is dat aan het einde van de looptijd het benodigde kapitaal is gespaard.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is voor degene die zekerheid wil dat de hypotheek op het eind volledig wordt afgelost en maximaal voordeel wenst. De voordelen zijn: maximale fiscale aftrek gedurende de hele looptijd, stabiele netto maandlasten en zekerheid dat u aan het einde van de looptijd het benodigde kapitaal voor de aflossing van de hypotheek bij elkaar heeft gespaard. Het nadeel is dat het voor inkomens in de onderste belastingschijf minder interessant i.v.m. lagere fiscale aftrek op hun bruto jaarloon.

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is voor degene die maximaal fiscaal voordeel wenst en een risico wil nemen, dat bij beleggen hoort. Het voordeel is de maximale fiscale aftrek gedurende de gehele looptijd en het eindkapitaal kan hoger zijn dan de benodigde aflossingssom. Het grootste nadeel is dat het eindkapitaal kan lager zijn dan het benodigde bedrag voor de aflossing zodat u moet bijbetalen.

Krediethypotheek

De krediethypotheek is voor degene die de mogelijkheid wenst het hypotheekbedrag flexibel op te nemen en af te lossen en de mogelijkheid wil hebben afgeloste bedragen weer op te nemen. De voordelen wij dat er alleen rente wordt betaald over het opgenomen deel van de hypotheek. Bovendien mag altijd tot 100% boetevrij worden afgelost. Afgeloste bedragen zijn altijd weer opneembaar. Er is sprake van variabele rente en financiering tot 100% van de executiewaarde. Eén van de nadelen is dat er geen kapitaalsopbouw plaatsvindt. Ook is er geen sprake van constante maandlasten door wisselend uitstaand hypotheekbedrag en variabele rente.

Aflossingsvrije hypotheek

De hypotheek is voor degene die geen maximale financiering nodig heeft en die niet wil aflossen maar wel maximaal fiscaal voordeel wil. De voordelen zijn o.a.: maximale fiscale aftrek gedurende de hele looptijd, lage maandlasten omdat u alleen rente betaald, financiering tot max 60% van de marktwaarde. Het nadeel is dat er geen kapitaalsopbouw plaatsvindt en inbreng van eigen geld vaak noodzakelijk is. Hou ook rekening met het aflopen van de rente aftrek na 30 jaar!! voor mensen die voor het eerst een huis kopen is deze aflosvorm niet meer mogelijk. wil je belasting voordeel dan moet de hypotheek minimaal annu�tair afgelost worden volledig!!

De lineaire hypotheek

Deze hypotheek is voor degene die snel wil aflossen en die ouder is dan 41 jaar en een looptijd wil van 30 jaar. De voordelen zijn een snelle daling van de schuldrest en een snelle daling van de maandelijks te betalen bruto hypotheeklast. De nadelen zijn hoge aanvanglasten en geen maximale aftrek.

Annuïteitenhypotheek

Deze hypotheekvorm past bij degene die lage netto aanvanglasten wenst. De voordelen zijn dat het maandelijks bruto bedrag aan rente en aflossing gelijk blijft. Bovendien zijn er in de startfase relatief lage netto lasten. De nadelen zijn dat de fiscale aftrek vermindert naarmate de hypotheek langer loopt. Daardoor stijgt de maandelijkse netto hypotheeklast in de loop der jaren langzaam maar zeker.

Wij zijn gespecialiseerd in…

Een heleboel. Voor de particulier kunt u bij ons terecht voor advies over sparen, beleggen, hypotheken, pensioenen, schade-, levens- en uitvaartverzekeringen. De zakelijke klant helpen wij met advies voor schade- en OAV verzekeringen en zorg & inkomen. Inhoudelijk meer weten over de verschillende diensten? Vind de gewenste dienst in het schema hieronder.