logo Van Haarlem

Schadeverzekeringen

Een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op enig moment wanneer u nog in leven bent op een bepaalde datum of wanneer u voor die bepaalde datum komt te overlijden. De levensverzekering houdt dus, zoals de naam als zegt, verband met uw al dan niet in leven zijn op een bepaalde datum. Meestal is dit de einddatum.

Er zijn een aantal figuranten op een levensverzekering:

  1. Verzekeringnemer: dit is degene die het contract heeft afgesloten
  2. Verzekerde: degene op wiens leven de verzekering is afgesloten
  3. Begunstigde: degene die eventuele uitkeringen uit de levensverzekering krijgt
  4. Premiebetaler: degene die de premie betaalt.

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Fiscaal gezien wordt een KEW anders behandeld dan een normale kapitaalverzekering. Daarom wordt deze apart behandeld. Van een KEW is spraken zolang: Er is gedurende 15 jaar (of tot eerder overlijden) premie betaald en de hoogste premie is niet meer dan 10 x hoger dan de laagste premie.

De in de verzekeringsovereenkomst genoemde woning eigendom is van u (als verzekeringnemer) of van uw partner. In de polis is bepaald dat de begunstigde de uitkering zal gebruiken voor het aflossen van schulden of het verbeteren van de woning. De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering bij leven of bij eerder overlijden (of van uw partner). Indien de verzekering niet meer aan één van bovenstaande eisen voldoet moet u belasting betalen over het rentebestanddeel in de waarde van de verzekering.

Zolang de verzekering wel voldoet aan die hierboven genoemde eisen is deze vrijgesteld van belastingbetaling in box 1. Echter komt de verzekering tot uitkering dan is deze belast tegen het progressieve tarief van box 1. De berekening van het interestbestanddeel gaat volgens de overschot- of ook wel saldomethode. U moet belasting betalen over het totale interestbestanddeel (kapitaaluitkering minus som betaalde premies). Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan is de KEW echter onbelast.

De voorwaarden zijn:

De uitkering is niet hoger dan € 31.200 indien er 15 jaar premie is betaald óf niet hoger dan € 137.500 indien er 20 jaar premie is betaald. De bedragen zijn voor 2004 en zijn geïndexeerd;
De uitkering moeten dienen voor het aflossen van schulden;
De premies moeten jaarlijks zijn betaald;
De hoogste premie bedraagt niet meer dan het tienvoudige van de laagste.
Voor gehuwden of geregistreerde partners kunnen de vrijstellingen bij elkaar opgeteld worden.

Indien u recht heeft op een vrijstelling (dat is dus wanneer u voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden) dan is er een andere berekening van het belaste rentebestanddeel. Die berekening is als volgt:

U – V / U x S

U= Totale uitkering
V= Vrijstelling
S= Saldo (uitkering minus betaalde premies)

U kunt een gewone kapitaalverzekering (box 3) ook omzetten naar een KEW (box 1). Om dubbele belastingheffing te voorkomen mag u het interestbestanddeel op het moment van omzetting als betaalde premies zien c.q. rekenen (overigens speelt dit alleen een rol wanneer de uitkering boven de vrijstellingen uitkomst).

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Uw fiets valt uit uw handen, tegen een geparkeerde auto of bij uw buren stoot u een vaas van de kast. Het kan zomaar gebeuren dat u, een gezinslid of uw huisdier per ongeluk schade veroorzaakt aan andere personen of zaken.

In de praktijk is dit doorgaans materiële schade maar het is uiteraard niet ondenkbaar dat u per ongeluk letsel toebrengt bij anderen. Hiermee loopt u zware financiële risico’s voor de rest van uw leven. Die aansprakelijkheid kunt u bij Van Haarlem niet alleen goed, maar ook voordelig verzekeren. Bovendien wordt uw verzekering toegespitst op uw woon- en leefsituatie. Zo betaalt u nooit teveel.

Aansprakelijkheidsverzekering huiseigenaar

Uw eigen woning valt standaard onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. Bezit u echter (een) woonhuis(zen) of bedrijfsgebouwen, waarin u niet zelf woont, dan bent u aansprakelijk indien dit gebouw schade toebrengt aan andere personen of zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan het vallen van dakpannen of schade bij de buren door water vanuit uw pand.

Via Van Haarlem kunt u hiervoor eenvoudig een aansprakelijkheidsverzekering huiseigenaar afsluiten Denkt u er overigens ook aan dit gebouw aan te tekenen op uw rechtsbijstandpolis. Ook hierop zijn zij niet standaard meegedekt.

Woonhuisverzekering

Een eigen huis brengt risico's met zich mee. Een woonhuisverzekering beperkt die risico's. U verzekert uw huis tegen schade door onder andere: brand, storm, inbraak, uitstromend water, aanrijding, aanvaring, gesprongen leidingen en vandalisme (na braak). Ook opruimingskosten, bereddingskosten en huurderving vallen (soms tot een maximumbedrag) onder de dekking, evenals schade aan de tuin na een brand. Tegenwoordig kunt u uw woonhuis zelfs verzekeren tegen “alle van buitenkomende onheilen”.

Verzeker uw huis voor de juiste (herbouw)waarde. U rekent dan met de kosten om een vergelijkbaar huis in dezelfde staat en op dezelfde plaats te kunnen herbouwen (mèt fundering en bijgebouwen, zonder de grondprijs, rekening houdend met de eisen van het Bouwbesluit). Bent u onderverzekerd, dan krijgt u maar een evenredig deel van de schade vergoed. Stel daarom de waarde van uw huis vast via een herbouwwaardemeter en stuur deze naar ons op.

Dan bent u bij Van Haarlem gegarandeerd 5 jaar lang niet onderverzekerd. Als u tussentijds verhuist of als u uw huis, keuken of badkamer grondig verbouwt, moet u natuurlijk wel een nieuwe herbouwwaardemeter invullen.

Inboedelverzekering

Natuurlijk bent u zuinig op uw spullen. Daarom verzekert u ze goed. Dan weet u zeker dat de schade wordt vergoed als er brand uitbreekt, of ingebroken wordt. Uw inboedel kunt u bij Van Haarlem niet alleen goed, maar ook voordelig verzekeren. En natuurlijk bepaalt u zelf hoe uw verzekering eruit komt te zien.

Op basis van uw woon- en leefsituatie helpen wij u bij het vinden van een verzekeraar die bij u past. Uw bezittingen zijn verzekerd tegen schade ontstaan door o.a.: brand, schroeien, blikseminslag (en inductie), explosie, diefstal, storm, neerslag (regen, sneeuw, hagel en smeltwater). In veel gevallen dekt uw verzekeraar een plotseling onvoorzien voorval. Uw bezittingen zijn bijna altijd verzekerd tegen nieuwwaarde. Dus bij onherstelbare schade of diefstal kunt u uw bezittingen weer opnieuw kopen.

Er zijn situaties waarbij u de dagwaarde in plaats van de nieuwwaarde vergoedt krijgt. Bijvoorbeeld als beschadigde inboedel waarvan de dagwaarde op het moment van de schade minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde of als uw inboedel is onttrokken aan het normale gebruik. Bij schade kunt in ieder geval rekenen op onze hulp. Voor het vaststellen van de waarde van uw inboedel is door het Verbond van Verzekeraars een unieke methode ontwikkeld. Indien u gebruik maakt van de inboedelwaardemeter, heeft u 5 jaar garantie tegen onderverzekering. Maar als u tussentijds verhuist of als uw situatie grondig verandert, moet u natuurlijk wel een nieuwe inboedelmeter invullen.

Indien u een huis huurt dient u alle verbeteringen of verbouwingen zelf te verzekeren (huurdersbelang). Ook als u eigenaar bent van een woning verzekerd via een Vereniging van Eigenaren, kunt u dit eigenarenbelang meeverzekeren op uw inboedelpolis.

Autoverzekeringen

Zodra u een kenteken op naam heeft, bent u verplicht in ieder geval WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekerd te zijn. Daarom maakt een WA-verzekering altijd deel uit van elke vorm van een autoverzekering. Deze verzekering dekt schade die u aan derden toebrengt met uw auto of aangekoppelde caravan of aanhanger. Die schade kan zowel materieel als lichamelijk zijn. Een WA-verzekering is de noodzakelijke basisverzekering en de goedkoopste vorm om uzelf te verzekeren. Uw auto kunt u bij Van Haarlem niet alleen goed, maar ook voordelig verzekeren. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze qua premie en voorwaarden. Bovendien staan wij bekend om onze vriendelijke, snelle en eenvoudige schadeafhandeling. Wij zijn er voor u! autoschadeformulier.

Wilt u meer zekerheid dan kunt u naast uw WA ook een beperkte cascoverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt naast WA eveneens schade door ruitbreuk, diefstal van of uit uw auto, schade door storm en hagel, brand, joyriding en schade veroorzaakt door overstekend wild. Veel verzekeraars willen uw auto niet meer tegen deze voorwaarden verzekeren als hij ouder is dan 8 jaar. Van Haarlem biedt u die mogelijkheid wel.

De meest complete autoverzekering die u kunt afsluiten is de WA Casco (All Risks). U bent dan verzekerd voor elk plotseling onvoorzien voorval. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn uw oudere voertuig WA Casco te verzekeren. Wij zetten het graag voor u uiteen.

De no-claim beschermer is een aanvulling op uw autoverzekering. Hiermee bent u bij schade beschermd tegen terugval in no-claim. U mag met deze nieuwe dekking namelijk één schade per verzekeringsjaar claimen op uw verzekering, zonder dat dit ten koste gaat van uw opgebouwde no-claim. En nog veel belangrijker: zonder dat uw premie stijgt. Maar let wel op! Het aantal opgebouwde schadevrije jaren daalt wel. Uw autoverzekering is aan te vullen met Ongevallen Inzittenden, Verhaals- of Rechtsbijstand en/of Schadeverzekering Inzittenden. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Schorsen van uw auto- motor en bromfietsverzekering is mogelijk als u bijvoorbeeld lang geen gebruik gaat maken van uw voertuig. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

1. uw laat uw kenteken schorsen bij de RDW
2. uw schorst uw verzekering bij de maatschappij (overleg schorsingsbewijs RDW)
3. uw voertuig mag op dat moment niet meer op de openbare weg staan!
(ook niet langs de weg op een parkeerplek) wel op uw eigen terrein.

Motorverzekeringen

Wat voor uw auto geldt, is ook van belang voor uw motor. Ook hier bestaan drie verzekeringsvormen. WA, WA Beperkt Casco en WA Casco. Zekerheid op twee wielen begint met een goede motorverzekering. Samen met u maken wij een keuze uit vele aanbieders.

Afhankelijk van de verzekeraar kan worden gekozen voor een dekking met winterstop, zomertijddekking of jaardekking. Naast uw motor is het mogelijk uw helm en kleding te verzekeren. In veel gevallen is het voordelig uw auto en motor bij dezelfde verzekeraar onder te brengen zodat u dan dezelfde no-claimkorting krijgt. Uw motorverzekering is aan te vullen met Ongevallen Opzittenden, Verhaals- of Rechtsbijstandverzekering. Wij helpen u graag bij het afsluiten van uw motorverzekering.

Rechtsbijstand

Als een boom een burenruzie wordt, een ontslag onterecht is of een bankstel in de verkeerde kleur geleverd wordt... In ons land ontstaan steeds vaker meningsverschillen en conflicten. Uw recht halen? Dat kan met een rechtsbijstandverzekering die u via ons afsluit. Wij helpen u de zaak op te starten en begeleiden “de zaak” naar een juridisch adviseur of advocaat.

Vanwege alle problemen die u kan tegen komen in uw leven, kan Van Haarlem u adviseren bij het zoeken naar een goed passende rechtsbijstandverzekering, wij kunnen die bij de diverse maatschappijen afsluiten. Onder ander bij Anker Das, Arag, SRK, maar ook als u meer van een andere verzekeraar gecharmeerd bent, help ik u graag verder...

Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet iedereen overziet echter de gevolgen van een ongeluk. Toch kan een ongeval forse financiële gevolgen hebben. Denkt u maar eens aan ernstige invaliditeit. Lang niet alle voorzieningen, die na een ongeval nodig kunnen zijn, worden door de overheid vergoed. Van Haarlem heeft voor u een uitstekende ongevallenverzekering. Deze dekt 24 uur per dag de gevolgen van: "een plotseling van buitenaf rechtstreeks op het lichaam inwerkend fysiek geweld, dat letsel of overlijden tot gevolg heeft".

Dit betekent, dat bijna alle binnens- en buitenshuis voorkomende ongevallen, ook tijdens uw werk of op reis, onder deze verzekering vallen. Voor een lage premie verzekeren wij u en uw gezinsleden.

Bootverzekering

Als het om pleziervaartuigen gaat, is het van belang dat u op een ontspannen wijze van uw boot kan genieten. Van Haarlem kan hiervoor zorgen.

Wij bieden een verzekering op maat van uw kajuitzeilboot, open zeilboot, motorkruiser, visboot of sloep. Naast de wettelijke aansprakelijkheid zijn ook de risico´s van schade aan of verlies van de boot verzekerd, ongeacht waardoor dit is ontstaan mits u de normale zorgvuldigheid heeft betracht. Dus ook schade aan de boot tengevolge van eigen gebrek en eigen bederf is standaard meeverzekerd.

De inboedel is in veel gevallen gratis meeverzekerd tot 20% van het verzekerde bedrag van de boot. Bovenop de standaard dekking voor inboedel kunt u met een toeslag op de premie een hoger verzekerd bedrag afdekken.

Caravanverzekering

Een caravanverzekering is beslist geen standaard product. Iedereen geniet op zijn eigen manier van caravan of vouwkampeerwagen. Samen met u stellen wij een caravanverzekering samen die naadloos aansluit op uw wensen.

U kunt de verschillende dekkingen zoals hagelschade, storm, voortent of luifel en rechtsbijstand met elkaar combineren. Wilt u de meest complete caravanverzekering, kies dan naast de caravan cascodekking voor de uitbreiding topmodule met maar liefst 7 jaar nieuwwaarde. Van Haarlem heeft ideale caravanverzekering voor kopers van tweedehands caravans.

Wanneer u niet de eerste eigenaar bent, heeft de Europeesche in plaats van de nieuwwaarderegeling voor nieuwe caravans, de aankoopgarantie geïntroduceerd. De eerste twee jaar na aankoop is de aankoopwaarde de gegarandeerde waarde bij total-loss of diefstal van de caravan. Bel ons, wij helpen u graag verder.

Reisverzekering

Een reisverzekering is onmisbaar. Met name de onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of overlijden kunnen grote financiële gevolgen hebben. Uw reisverzekering kunt u per reis afsluiten maar ook doorlopend. Uiteraard is een telefoontje naar één van onze medewerkers ook voldoende.

Een belangrijke vraag of u de verzekering los of doorlopend sluit, is hoe vaak u per jaar op vakantie gaat? Als u in totaal meer dan 2 weken op vakantie bent in het buitenland, is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger. U sluit een doorlopende reisverzekering éénmalig af en daarna zijn al uw geboekte reizen automatisch gedekt. U kunt met een gerust gevoel op vakantie. Indien u echter langer dan 60 aaneengesloten dagen gaat, dient u dit bij ons te melden. Andere belangrijke elementen uit uw reisverzekering zijn: extra onvoorziene uitgave, medische zorg (welke niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed of binnen uw eigen risico valt), bagage, schade aan logiesverblijf, wintersport en werelddekking.

Een annuleringverzekering sluit u voor het geval u (of één van de verzekerden) wegens omstandigheden zoals ziekte of overlijden van familie in 1e en 2e graad, niet op vakantie kunt. Verzekeraars bieden 2 mogelijkheden. Indien u kiest voor een standaard annuleringsdekking, vergoedt de verzekeraar de “ongenote” dagen zodra u tijdens de vakantie moet annuleren. Met een uitgebreide annuleringsdekking krijgt u de volledige reissom vergoedt zodat u de reis op een later tijdstip alsnog kunt maken. Het is aan te raden uw annuleringsverzekering binnen 7 dagen na het boeken af te sluiten. Dan vallen bestaande ziektes ook onder de dekking.

Gaat u met de auto op vakantie en heeft u deze WA of WA Beperkt Casco verzekerd, dan is het mogelijk de auto (mits niet ouder dan 9 jaar) WA Casco te verzekeren middels een vakantiecascoverzekering. Na een schade heeft u geen terugval in korting op de eigen autoverzekering maar belangrijker nog, u heeft recht op hulp na pech in het buitenland.

Fietsverzekering

Een fiets kan een hele investering zijn. Zodra een ongenode gast uw schuur openbreekt en de fiets ontvreemd, heeft u hiervoor doorgaans dekking op uw inboedelverzekering. Wordt uw fiets niet uit een afgesloten gebouw ontvreemd dan heeft u deze dekking niet. Het is raadzaam hiervoor een fietsverzekering af te sluiten. Deze dekt eveneens schade door aanrijdingen.

Elektronicaverzekering

De elektronicaverzekering biedt uw audiovisuele en computer apparatuur dekking voor verlies, vernietiging of beschadiging door "enig van buiten komend onheil". De dekking is ook van kracht voor brand, ontploffing en implosie als gevolg van eigen gebrek. De elektronica dient zich doorgaans te bevinden in woonhuizen binnen Nederland en dient uitsluitend voor particulier gebruik (geen verhuur).

Onder audiovisuele apparatuur wordt o.a. verstaan uw televisietoestel, videorecorder, stereotoren, boxen en alle geluidsdragers zoals CD's en DVD's. Indien u veel originele CD's of DVD's bezit, adviseren wij u de originele aankoopbonnen te bewaren. Dit scheelt discussies bij schade. Onder computerapparatuur vallen personal computer, micro- en spelcomputers, met inbegrip van randapparatuur zoals monitoren, modems en printers.

Zorgverzekering

Van Haarlem heeft zich met name gespecialiseerd in zorgverzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Speciaal van deze doelgroep bestaat het Van Haarlem-zorgcollectief bij CZ, maar ook mogelijkheden bij ONVZ, Delta Lloyd, Menzis en de Amersfoortse. Over het algemeen zijn dit de relaties die hogere eisen stellen aan hun zorgverzekering. Onze ervaring leert dat particuliere relaties vaak erg gesteld zijn op hun huidige verzekeraar en/of collectief zijn verzekerd via het werk.
Voor de indivduele particulier is er ook een prima alternatief met een goede dekking en een scherpe premie: Stad Holland verzekeringen

Ons motto is: “Wat goed is, moet je niet veranderen”. Bent u niet tevreden over uw huidige zorgverzekeraar en wenst u een eerlijk en oprecht advies, bel ons dan.

Wij zijn gespecialiseerd in…

Een heleboel. Voor de particulier kunt u bij ons terecht voor advies over sparen, beleggen, hypotheken, pensioenen, schade-, levens- en uitvaartverzekeringen. De zakelijke klant helpen wij met advies voor schade- en OAV verzekeringen en zorg & inkomen. Inhoudelijk meer weten over de verschillende diensten? Vind de gewenste dienst in het schema hieronder.